Close

06/11/2016

Ledergruppe, seminar og et helt annet høydepunkt…

Les ukas blogg fra administrerende direktør.

Det har vært nok en uke med mange høydepunkter. Uken startet med virksomhetsoverdragelse i Vadsø. Selv om vi markerte dette uka før, ble alt det praktiske for å få på plass overdragelsen av HINAS ferdigstilt denne uken. Den formelle virksomhetsoverdragelsen fant sted 1. november. Det gikk uten de store problemer! Det gjøres en kjempeinnsats fra alle for å få dette til, og det er jeg svært takknemlig for!

Som følge av virksomhetsoverdragelsen fikk vi umiddelbart på plass en ledergruppe. Innkjøpsarbeidet i HINAS videreføres i en divisjon, ledet av Harald I. Johnsen, og Legemiddelinnkjøpssamarbeid videreføres av Bente Hayes. De er nå skilt ut som en egen divisjon, og rapporterer direkte til administrerende direktør.

mot-morketid

Det går mot mørketid i Vadsø. Dette bildet ble tatt av avtaleforvalter Bergljot Mikkelsen like utenfor kontoret mandag 31. oktober, klokka 15.30.

Vi hadde vårt første møte tirsdag, og vi hadde gode diskusjoner hvordan vi nå skal jobbe med innkjøp fremover. Det var en glede for meg å diskutere mer i dybden utvikling av innkjøp, som i de siste månedene har kommet i skyggen av alle praktiske forhold rundt virksomhetsoverdragelse. Jeg gleder meg virkelig til fortsettelsen!

Turen gikk deretter fra Vadsø til Trondheim hvor det ble arrangert et seminar for alle ledere av helseforetak i Norge. Det var særdeles nyttig for meg, som ny leder, å møte kollegaer fra hele Norge, kollegaer som også er våre kunder. Jeg fikk mange gode råd, og ikke minst innspill, på hvilke forventninger det er til oss rundt om det ganske land.

På fredag hold helseministeren et innlegg, et blikk over spesialisthelsetjenesten som jeg fant meget interessant. Bent Høie har også forventninger til oss. Han trakk frem utviklingen på teknologi, og hvor viktig det er at vi har fokus på innovative innkjøp. Han la til at «pasientene er våre viktigste endringsagenter.» Her er budskapet klart og tydelig. Sykehusinnkjøp HF må legge til rette for anskaffelser som kan bringe ny teknologi og nye løsninger inn i norske sykehus, og vi må se på hvordan vi kan hente inn pasientenes erfaringer i dette. Det blir spennende å jobbe med!

Legemiddelinnkjøp ble her også trukket frem. Helseministeren viser til viktigheten av å utnytte de gode avtaler som er etablert gjennom dette innkjøpsarbeidet. Her ligger det store muligheter, men det kan føre til at sykehusene må endre praksis. Jeg tenker at vi må bidra til å legge til rette for disse endringsprosessene i våre anskaffelser. Et tett samarbeid mellom helseforetakene, industrien, Sykehusinnkjøp HF med legemiddelinnkjøp, og systemet for Nye Metoder tenker jeg vil bidra til det.

Neste uke venter flere ting. Det er styremøte for Sykehusinnkjøp HF allerede mandag, og utover uken er der drøftingsmøter i Drammen og Trondheim.

Det aller største høydepunktet denne uken? Hente barn i barnehagen fredag ettermiddag…

Håper alle har hatt en fin helg, god kommende uke!