Close

03/02/2017

Ledermøte, nord og samordning

Les administrerende direktør Kjetil M. Istads blogg om uka som har gått.

Denne uken gikk fort! Som alltid er det mye smått og stort å ferdigstille i forkant av et styremøte. Uken begynte i våre fine, nye lokaler i Drammen. Divisjonen vår i Drammen er godt i gang i Sykehusinnkjøp HF og det er jeg glad for! Turen gikk derfra videre til Tromsø der vi denne uken avholdt vårt ledermøte.

Ledergruppa samlet i Tromsø denne uka.

Samholdet og fellesskapet jeg opplever i ledergruppen er veldig bra, noe som lover godt for tiden som kommer, når vi virkelig skal begynne på vår felles reise for å skape landets fremste miljø for offentlige anskaffelser. Vi er godt skodd nå som vi har samlet over 190 flotte ansatte med innkjøp til spesialisthelsetjenesten som en fellesnevner.

Det er veldig gledelig for oss å motta nye ansatte fra Helse Nord!

De nyeste medarbeiderne i Sykehusinnkjøp, fra divisjon nord.

1. februar virksomhetsoverdro vi 11 ansatte. De inngår nå i vår divisjon nord, som vil ha kontorer nær sykehusene fra Kirkenes til Helgeland, med hovedtyngden i Tromsø.

Prosessene rundt virksomhetsoverdragelser er også godt i gang i Helse Sør-Øst. Fredag hadde vi felles møte med lederne der, hvor vi staket ut kursen mot overdragelser i mai. Det blir spennende å følge.

Sykehusinnkjøp HF er nå en operativ virksomhet, og alle våre leverandører kan følge våre utlysninger av konkurranser på doffin.no. Utlysningene gjøres som før, av ansatte som var ansatt i sykehusene landet rundt. Forskjellen er at de nå lyser ut disse anskaffelsene gjennom Sykehusinnkjøp HF, som en tjeneste for helseforetakene.

Vi har enda ikke fått samkjørt alle anskaffelsesplaner, så jeg ber om forståelse for at en kan oppleve at tilsynelatende like anskaffelser lyses ut med litt ulik tilnærming, ulike steder i landet. Men dette skal vi over tid jobbe med for å få samkjørt, og etter hvert, relativt standardisert. Jeg håper og tror at våre leverandører vil se en positiv utvikling her etter hvert.

Sykehusinnkjøp HF jobber med å samordne seg, for å møte vårt formål om å være profesjonelle og spesialiserte. Vi har behov for å jobbe mot de vi er her for, nemlig våre fagfolk rundt på landets sykehus. Samtidig må vi fortsette vår positive dialog med markedet. Jeg gleder meg, og er trygg på at vi skal lykkes med dette. Vi må det, fordi vi er gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes. Vi deler et skjebnefellesskap.

Men først er det tacokveld! God helg og god uke!