Close

26/10/2016

Markering av første virksomhetsoverdragelse

Onsdag ble det høytidelig markert at Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) blir til Sykehusinnkjøp HF.

kake

Markering med taler og avduking av Sykehusinnkjøps første skilt ble avrundet med Sykehusinnkjøpskake.

Dette skjedde på det nye helseforetakets hovedkontor i Vadsø.
Siden 2003 har HINAS drevet med nasjonale anskaffelser på vegne av helse-Norge fra finnmarksbyen. Men nå blir selskapet historie, og er det første i rekken av innkjøpsmiljøene landet rundt som blir virksomhetsoverdratt til Sykehusinnkjøp HF.

– Jeg har stor tro på at vi vil lykkes med denne satsningen og at Sykehusinnkjøp vil bidra til å utvikle miljøet i Vadsø på en god måte. Det er mye stolthet og god kompetanse som her er samlet og som nå etter min oppfatning styrker sin posisjon ytterligere, uttalte styreleder Steinar Marthinsen i Sykehusinnkjøp HF.

Styreledere

Styreleder Helge Bryne i HINAS takkes av ved styreleder i Sykehusinnkjøp HF, Steinar Marthinsen.

Beslutningen om det nye helseforetaket ble gjort i 2015, med mål mer både bedre, effektive og rimeligere innkjøp til sykehussektoren. Og med ambisjoner om betydelig mer nasjonal samordning er de tidligere HINAS-ansatte klare til å delta i den store og viktige jobben som Sykehusinnkjøp HF nå for fullt starter opp med.

Snart på plass i hele landet

Og som et av to nasjonale innkjøpsmiljø blir gamle HINAS nå hovedkontor i det nye selskapet. Hittil har Sykehusinnkjøp HF bare bestått av administrerende direktør, og staben på 53 personer i Vadsø, Tromsø og Oslo blir de første operative ansatte i det nye helseforetaket.

Videre utover høsten og vinteren innlemmes også innkjøpsmiljøene i de regionale helseforetakene inn i det nye selskapet, som samlet da blir et av landets aller største og mest slagkraftige innkjøpsmiljøer.

– Sykehusinnkjøp skal ha sitt hovedkontor i Vadsø som vi er veldig fornøyd med og Sykehusinnkjøp HF skal bygge videre på den sterke kompetansen som er etablert her i Vadsø. Samtidig må en stor virksomhet som Sykehusinnkjøp også være tilstede i alle regioner og nært til de kliniske miljøene vi skal betjene, sier Marthinsen.

Kjetil Istad

Administrerende direktør Kjetil M. Istad i Stkehusinnkjøp HF.

Også administrerende direktør Kjetil M. Istad pekte på at det nasjonale samarbeidet har gitt tro på enda mer satsing, ikke minst politisk.

– Det opplever jeg at Sykehusinnkjøp er et uttrykk for. Her skal vi bre det nasjonale arbeidet ut vesentlig. Det innebærer at innkjøpsmiljøer i regionene og på helseforetakene nå møtes under samme tak i Sykehusinnkjøp, en endring som i sin størrelse er krevende, men som også gjør at vi må tenke på Sykehusinnkjøp som tilstedeværende på alle helseforetak, sier han.

Satser videre i Vadsø

Da politikerne i fjor besluttet at Sykehusinnkjøp HF skulle etableres, var det en diskusjon om hvor helseforetaket skulle ha sitt hovedkontor. Avgående administrerende direktør Harald I. Johnsen i HINAS er glad for at man velger å satse på Vadsø.

– Det var en gledens dag da helseminister Bent Høie besøkte oss 5. august i fjor og meddelte at hovedkontoret for Sykehusinnkjøp HF skal være i Vadsø. Vi var spesielt stolte over at statsråden presiserte at beslutningen var tatt på bakgrunn av de gode resultatene fagmiljøet i HINAS har levert over mange år, sa Johnsen under arrangementet onsdag.

Suksessbedrift går inn i historien

harald

Harald I. Johnsen, administrrerende direktør i HINAS.

HINAS ble etablert i Vadsø våren 2003 etter et initiativ fra lokalsamfunnet, i starten med bare fire ansatte. Frem til da hadde ingen innen det norske helsevesenet drevet med nasjonale anskaffelser. Siden den gang har antallet ansatte og omfanget av oppdrag økt kraftig.
– Vår drivkraft har i alle år vært å levere gode nasjonale innkjøpsavtaler til norske sykehus. Innkjøpsavtaler som både gir besparelser og bidrar til økt kvalitet på pasientbehandlingen. Denne drivkraften, kall det gjerne vårt DNA, tror jeg har vært grunnleggende for at vi har lykkes i å bygge opp et av de beste anskaffelsesmiljøene i Norge, sier Johnsen.

Ved virksomhetsoverdragelsen til Sykehusinnkjøp står HINAS for om lag ti prosent av innkjøpene til norske sykehus, og det anslås at de nasjonale anskaffelsene har spart helsevesenet for rundt 1,6 milliarder kroner siden oppstarten for 13 år siden.

Fornøyd ordfører

ordforer-og-kjetil

Ordfører Hans-Jacob Bønå og Kjetil M. Istad.

Og i hjembyen til Sykehusinnkjøps nye hovedkontor er man godt fornøyd med at det nye helseforetaket ledes fra Finnmark.

– Jeg er stolt på vegne av Vadsø kommune av å være vertskommune for Sykehusinnkjøp HF. Jeg har stor tro på de dyktige folkene som er ansatt her, og at dette vil gå veldig bra, sier Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå (H).

2 Comments on “Markering av første virksomhetsoverdragelse

[…] Markering av første virksomhetsoverdragelse […]

[…] Markering av første virksomhetsoverdragelse […]

Comments are closed.