Close

15/01/2017

Meningen med det hele

Administrerende direktør Kjetil M. Istad om uka som har gått.

Før jeg dro til Vadsø og jobbet med store og små administrative saker, fikk jeg muligheten til å delta under helseministerens sykehustale. Talen er etter hvert blitt en tradisjon, og etter min mening en veldig god tradisjon.

Det har vært debattert hvorvidt det kom frem noe spesielt nytt i denne talen. Jeg synes det var mye nytt og viktig å ta med seg, men for min del er det bare en del av poenget. Hovedpoenget for min del var igjen å bli minnet på meningen med det hele! Ja, hvorfor jobber vi i denne sektoren? Er det bare for å ha en jobb å gå til, eller er det noe mer? Jeg hørte i alle fall klart og tydelig hva ministeren mener om dette.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt årets sykehustale tirsdag. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Vi er i denne sektoren for å få sykehusene til å fungere, samhandling med kommunen til å fungere, for å få samhandling med pårørende til å fungere. Alt dette, for å kunne gi det beste helsetilbudet vi kan, innenfor de rammer vi har, for alle pasienter som har behov for det.

Det er i dette samme oppdrag at Sykehusinnkjøp HF fungerer, og det synes jeg er særdeles spennende og morsomt å få være med på.

Oppdraget til Sykehusinnkjøp HF spisses hvert år gjennom en foretaksprotokoll, der hovedoppdragene fremkommer. Disse er utledet i stor grad av de tilsvarende oppdrag Helse- og omsorgsdepartementet gir de regionale helseforetak. Foretaksprotokoll som ble signert tirsdag gir oss en pekepinn på hva som kommer i vårt oppdrag litt senere denne måneden.

Protokoller fra foretaksmøtene i de regionale helseforetakene kan du se her.

I våre vedtekter er det lagt stor vekt på vårt samfunnsansvar. De regionale helseforetak har fått tydelige oppdrag rundt dette, og jeg ser spesielt at det forventes internasjonalt samarbeid rundt etiske krav for innkjøp av legemidler som blant annet skal bidra til å motvirke skadelige utslipp. Vår divisjon for legemidler har dette allerede på agendaen, men dette arbeidet skal vi styrke.

I tillegg til dette, vises det også til at Sykehusinnkjøp HF skal involveres i arbeidet for å få til overgang til faglig likeverdige legemidler. Her ligger det store økonomiske potensial for helseforetakene.

En annen spennende presisering er at Sykehusinnkjøp HF skal gjøres i stand til å fremme innovasjon og legge til rette for bruk av nye innovative løsninger. Med dette kan vi med trygghet si at temaet vil få mye oppmerksomhet i Sykehusinnkjøp HF, og vi vil ha behov for å strekke ut en hånd til innovasjonsansvarlige i helseforetakene, mot våre fagprofesjoner og mot industrien for å klare å møte et slikt viktig oppdrag.

Uken avsluttet jeg i Tønsberg, hvor vi fredag deltok på drøftingsmøte med de tillitsvalgte der før virksomhetsoverdragelse. Dette er starten på prosess for virksomhetsoverdragelser fra helseforetakene i Helse Sør-Øst. Forberedelsene i Vestfold er i alle fall under kontroll, og det var en glede å konstatere at ledelsen og tillitsvalgte der skrøt av hverandre. Jeg håper og tror at dette også er tilfellet i de resterende helseforetak som skal gjøre det samme.

Jeg gleder meg til neste uke. Gleder meg til å fortsette vårt indirekte arbeid for best mulig pasientbehandling. Da er det ledermøte i Sykehusinnkjøp HF hvor vi så smått begynner å forberede oss på året som kommer. Jeg skal også møte alle innkjøpssjefene i Sør-Øst. Sist, men ikke minst, er det anbudsseminar for MS-legemidler i Oslo i regi av divisjon legemidler.

Ha en god uke!