Close

01/12/2016

Midt-Norge og Vest på plass i Sykehusinnkjøp

Torsdag vokste Sykehusinnkjøp ytterligere, da både Helse Vest Innkjøp HF og innkjøpere i Helse Midt-Norge RHF ble virksomhetsoverdratt.

På Vestlandet fordelte markeringa seg på flere lokasjoner torsdag. I divisjon Midt-Norge ble markeringa gjort på forskudd onsdag, på St. Olavs hospital i Trondheim. De fleste som jobber med innkjøp, både i Helse Midt-Norge RHF og ute i helseforetakene, ble 1. desember virksomhetsoverdratt. Alle ansatte i Helse Vest Innkjøp HF er nå en del av Sykehusinnkjøp.

Og i divisjon Midt-Norge ser de frem til å få en rekke nye kolleger over hele landet.

Konstituert divisjonsdirektør Monika Strømmen Jensen i divisjon Vest ønsker velkommen

Konstituert divisjonsdirektør Monika Strømmen Jensen i divisjon Midt-Norge ønsker velkommen.

– Jeg forventer også at vi skal gjøre hverandre gode på tvers av regionene. Det vil være en stor styrke at man samler innkjøpsressursene i en organisasjon, terskelen for å samarbeide blir lavere og muligheten til å styrke fagmiljøet innenfor de ulike kategoriene blir større, sier konstituert divisjonsdirektør i divisjon Midt-Norge, Monika Strømmen Jensen.

I divisjon Vest peker også divisjonsdirektør Jannicke Daae Tønjum på samarbeidet i hele landet.

Divisjonsdirektør Jannicke Daae Tønjum i divisjon Vest

Divisjonsdirektør Jannicke Daae Tønjum i divisjon Vest.

– På det ressursmessige området får vi gjennom overgangen til Sykehusinnkjøp en naturlig lav terskel til å samarbeide med et bredt spekter av kompetente kolleger over helse-Norge. På denne måten får vi nå utnyttet den samlede kompetansen vår enda bedre mot spesialisthelsetjenesten, sier hun.

Forventningsfulle helseforetak

På markeringa i Trondheim deltok både økonomidirektør Jan Morten Søraker på St. Olavs hospital, direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød i Helse Midt-Norge RHF og administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp.

Også i Trondheim ble det servert kake

Både i Bergen, i Stavanger og i Trondheim ble det servert kake for å markere en formidabel innsats, og velkomst for medarbeiderne i Sykehusinnkjøp.

– Det er imponerende hvilken innsats som er lagt ned for å få til denne virksomhetsoverdragelsen. Ved å spille på lag er jeg helt sikker på at dette skal vi få til, sa Gunnerød under onsdagens markering.

Søraker pekte også på at det ligger mye jobb bak etableringen, men at man også i helseforetakene er forventningsfulle.

– Dere kommer til å få krevende kunder, og jeg ser fram til samarbeidet! Vi er veldig opptatte av å etablere en avtaledekning som er god nok, sa Søraker.

… og delt ut gaver.

Bedre sammen

For ett år siden ble Sykehusinnkjøp HF stiftet, med den hensikt å etablere et felles eid nasjonalt foretak for samordning av innkjøp i spesialhelsetjenesten. Frem til i høst har Sykehusinnkjøp vært uten ansatte, men med HINAS, Midt-Norge og Helse Vest Innkjøp på plass begynner selskapet nå å ta skikkelig form.

Kakespising i Stavanger

Kakespising i Bergen.

Videre utover vinteren skal også innkjøperne i Helse Nord, Sykehuspartner og Helse Sør-Øst inn i selskapet.

– Vår viktigste rolle er å yte gode tjenester til spesialisthelsetjenesten. Å videreutvikle kategoriarbeidet innenfor de ulike innkjøpsområdene er derfor et satsingsområde. Jeg har forventninger til at dette arbeidet vil gi spesialisthelsetjenesten bedre avtaler både økonomisk, kvalitativt og samfunnsmessig, sier Strømmen Jensen.

Desentralisert struktur

Sykehusinnkjøp er et nasjonalt foretak, med hovedkontor i Vadsø. Det nye helseforetaket skal ha en sentral styring, men en desentralisert struktur. Det betyr at innkjøpskompetansen blir værende ute i alle helseregionene, men nå som en del av Sykehusinnkjøp HF.

I første omgang vil enhetene som nå blir overdratt fortsette som en av Sykehusinnkjøps syv selvstendige divisjoner. Denne organiseringen vil gjelde frem til man på en ryddig måte har konkludert med hvordan den fremtidige organisasjonen skal se ut.

Medarbeiderne i Stavanger samlet

Medarbeiderne i divisjon Vest.

Alle vil dermed fortsette i sine nåværende jobber, og sykehusene vil ha den samme tilgangen på innkjøpstjenester som før.

Samtidig vil de som nå bli ansatt i Sykehusinnkjøp fortsatt ha tilgang på nødvendige ressurser og systemer i den regionen de har sitt arbeidssted. Dette reguleres i en samarbeidsavtale mellom Sykehusinnkjøp og foretakene.

Ikke lenger alene 

Administrerende direktør Kjetil Istad la vekt på å spille hverandre gode da han var i godfotteoriens hjemby.

Administrerende direktør Kjetil Istad la vekt på å spille hverandre gode da han var i godfotteoriens hjemby.

Administrerende direktør Kjetil M. Istad har frem til i høst vært den eneste ansatte i Sykehusinnkjøp HF. Helt siden i vår har det pågått et etableringsprosjekt, der deltakere fra alle regionene har bidratt for å få Sykehusinnkjøp opp å gå.

– Jeg ser frem til å samle flere kompetansemiljø rundt om i Norges land, under samme tak, i det som blir Norges kompetansehus for innkjøp innen spesialisthelsetjenesten, sier Istad.

One Comment on “Midt-Norge og Vest på plass i Sykehusinnkjøp

[…] Midt-Norge og Vest på plass i Sykehusinnkjøp […]

Comments are closed.