Close

21/12/2017

Nyheter om Sykehusinnkjøps arbeid innen etisk handel

Foretakets vedtekter slår fast at man skal være en pådriver innen arbeidet med menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Denne høsten har dette arbeidet blant annet resultert i inngåelse av en samarbeidsavtale med Stockholm län landsting, en oppfølging av kirurgiske instrument fabrikker i Tyskland og et viktig møte med europeiske kollegaer. Under kan du lese en statusoppdatering.

Samarbeidsavtale med Sverige

I november ble det inngått en formell samarbeidsavtale mellom Sykehusinnkjøp HF og Stockholm län. Denne som ble undertegnet av administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp og innkjøpssjef i Stockholm län, Thomas Wedegren.

Tidligere har Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner jobbet tett med Stockholm län i arbeidet med etisk handel. Dette arbeidet er nå overtatt av Sykehusinnkjøp.

De viktigste teamene partene skal samarbeid om er:

  • Erfaringsutveksling på risikoer og oppfølging
  • Utvikle og harmonisere krav
  • Utveksle revisjonsrapporter

Det er også lagt inn et punkt om å kunne samarbeide om miljøkrav og oppfølging av disse.

Les mer om samarbeidsavtalen her. Hvis du vil lese hele samarbeidsavtalen, finner du den her.

Wedegren er også leder i det svenske, nasjonale prosjektet «Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling», hvor man følger opp krav til arbeids- og menneskerettigheter på vegne av alle län i Sverige.

Oppfølging av kirurgiske instrumentfabrikker i Tyskland

Sykehusinnkjøp besøkte i september i år tre tyske produsenter av kirurgiske instrumenter, som har en regional avtale med Helse Sør-Øst RHF. Avtalen forvaltes av Sykehusinnkjøps divisjon sør-øst.

De tre produsentene man besøkte var Rudolf Medical, Lawton og Medicon. Leverandørene produserer alle i Tuttlingen i Tyskland.

Sykehusinnkjøps ansatte lærte blant annet at fremstilling av en kirurgisk saks krever minimum 64 manuelle prosesser før den kan benyttes på en operasjonsstue, og at det tar opptil ti år før en instrumenttekniker er dyktig i faget sitt.

Ortomedic vant blant annet sakser på regional avtale i Helse Sør-Øst. Disse produseres hos Rudolf Medical. Rudolf Medical outsourcer noen deler av produksjonen av enkelte sakser til Pakistan, mens kvalitetssikring og overflatebehandling gjøres i Tyskland. I Pakistan anser man at det er stor risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter, dette gjelder særlig barnearbeid og farlige arbeidssituasjoner for ansatte. Sykehusinnkjøp vil derfor fortsette denne oppfølgingen for å forsikre oss om at det er gode arbeidsforhold i hele produksjonskjeden.

Sykehusinnkjøp har nylig også utført en oppfølging av produksjon av engangshansker i Malaysia. Resultatene herfra vil man komme tilbake til.

Europeisk nettverk

1. desember var Sykehusinnkjøp for første gang vertskap for et europeisk nettverk av offentlige innkjøpere. Helse Sør-Øst og tidligere Sykehuspartner har siden 2010 vært deltager i dette nettverket, som jobber sammen om å dele erfaringer om etisk handel.

Denne gangen var det deltakere fra Italia, Belgia, England, Sverige og Norge. Møtet inneholdt blant annet temaer som nye risikoverktøy, publisering av rapport om etisk handel i offentlig innkjøp i Europa, mulig samarbeid om et oppfølgingsprosjekt i Pakistan.

Det har vist seg svært effektivt å være i et større nettverk i arbeidet med etiske krav, både for å samarbeide om like krav i anskaffelsene, men også for å ha større tyngde inn mot leverandørmarkedet. Neste møte vil arrangeres i London neste år.

Deltagere på samarbeidsmøtet, bakerst fra venstre: Pia Trulsen, Sykehusinnkjøp, Lisa Sennström fra Upphandlingsmyndigheten i Sverige, Dr. Mahmood Bhutta, British Medical Association, England, Merete Løken, Sykehusinnkjøp, Arthy Santhakumar British Medical Association, England, Magne Paulsrud, Initiativ for etisk handel, Maren Grevstad, Difi, f.v. Simone Ricotta, offentlig innkjøp i Italia, Grazia Cioci fra Healtcare Without Harm, Belgia. På Skype deltok Linda Scott Jacobsson fra Swedwatch, Sverige. Det var denne gangen forfall fra medlemmer fra Stockholm län og fra tysk og nederlandsk offentlig innkjøp.