Close

24/09/2017

Nytt blod

Les ukas blogg fra administrerende direktør Kjetil Istad. 

24 nye ansatte fra hele landet besøkte denne uka hovedkontoret til Sykehusinnkjøp i Vadsø.

24 nye ansatte fra hele landet besøkte denne uka hovedkontoret til Sykehusinnkjøp i Vadsø.

Uken som gikk var en uke som jeg lenge har gledet meg til. Det er en slags merkeuke for at Sykehusinnkjøp HF nå går inn i en ny fase. Denne uken tok vi imot 25 nyansatte, og det var virkelig en fantastisk opplevelse. Men før vi kom så langt holdt vi ledermøte i Tromsø. Vi har etter hvert mange jern i ilden, kjenner jeg. Vi snakket om videre utvikling av konkurransegjennomføring (KGV), ny IKT plattform, ny rapporteringsløsning for anskaffelser og veien videre for omstilling- og utvikling for kategoribasert innkjøp. Her er det mye som skjer, og det er artig, men vi må samtidig sørge for at vi legger planer som vi faktisk klarer å gjennomføre.

Tilbake til de nyansatte. De kommer fra hele Norge, og fra mange forskjellige bransjer. Flere har vært på leverandørsiden mens andre kommer fra andre virksomheter og etater vi jobber mye med. Felles for disse er at de ser på oppdraget som Sykehusinnkjøp HF har fått som spennende, og har mange tanker og ideer om hvordan dette kan løses. Dette må vi ta oss tid til å lytte til, fordi her ligger det nok gullkorn som vi kan ha stor glede av.

Entusiasmen disse bringer med seg gir iallfall meg massevis av energi til å gå løs på fremtidens utfordringer. Jeg er stolt av at Sykehusinnkjøp HF har klart å tiltrekke seg slikt talent og erfaring. Men nyansatte har også store forventninger til sin nye arbeidsgiver. Det blir en av de viktigste oppgavene våres fremover, å møte forventningene til nyansatte og alle de ansatte vi allerede har. Det blir en spennende tid.

Allison Brett fra NHS Commercial Solutions og Louis Potel fra RESAH.

Allison Brett fra NHS Commercial Solutions og Louis Potel fra RESAH besøkte som en del av EHPPA-nettverket Sykehusinnkjøp i mars.

Til uken som kommer reiser jeg ikke nordover, men tvert imot sørover. Til Frankrike denne gangen faktisk, for å delta i EHPPA Days, en møteplass for europeiske innkjøpsorganisasjoner og europeiske innovatører i helsesektoren. EHPPA-nettverket holdt i vinter også et av sine to årlige møter hos Sykehusinnnkjøp HF i Vadsø.  Likevel er fortsatt Sykehusinnkjøp HF nytt og ganske ukjent utenlands. Det er også relativt unikt at der er en’ innkjøpsorganisasjon i et land å forholde seg til for leverandørene.

Ha en fin uke!