Close

12/03/2017

Økonomi, IKT, kategori og miljø

Ukas blogg fra Kjetil M. Istad dreier seg om hva foretaket holder på med i innspurten av etableringa.

Sykehusinnkjøp HF har vært under etablering i over et år, og utestående oppgaver reduseres hele tiden. Nå sist har økonomifunksjonen vår gjort en strålende jobb med å gjøre ferdig oppgjør med alle enheter vi har overdratt personell fra, pensjonsproblematikk er ryddet av veien, og regnskapet for 2016 avsluttes. Vi fikk denne uken vår første virkelig gode økonomirapport for oppfølging av driften, og vi har da en solid base for økonomisk kontroll.

Vi har brukt noe tid på å finne ut hvordan vi skal gå videre, og alt er ikke klart, men vi har noen initiativ som er spennende. Vi nedsetter en arbeidsgruppe som skal gjennomgå våre arbeidsprosesser for å vurdere hva slags IKT-støtte de ulike prosessene bør ha. Vi skal med andre ord nå raskt over i en standardisering av vår IKT-portefølje. Dette er et tiltak som er viktig internt i foretaket, men som også over tid vil være viktig for både våre kunder og for markedet. Det skal være forutsigbart hva vi leverer, og hvordan vi leverer, og den ferden starter nå.

Vi begynner også å forme en gruppe som skal etablere en analyse av vår kategori for legemidler. Allerede i juni skal vi legge denne analysen frem for vårt styre. Analysen forventes fulgt opp med en strategi for å utvikle kategorien videre, noe som passer fint inn i forhold til vårt oppdrag som innebærer å levere en plan for hvordan vi kan omstille foretaket til en mer kategoribasert innkjøpsfunksjon innen oktober.

Etableringen av foretaket nærmer seg slutten, og vi iverksetter en del tiltak for å ta oss inn i fremtiden, men hele tiden har vi selvsagt også driften vår som er å levere gode innkjøpstjenester til landets helseforetak. Vi skal ikke glippe på driften, den vil ha prioritet, men vi må også finne rom for andre aktiviteter som vil sende oss inn i fremtiden. I dag er vi mange innkjøpsenheter i en stor organisasjon, men med riktig utvikling vil vi snart være én stor innkjøpsenhet, med flere lokasjoner.

Det blir en spennende tid. Vi samler ledergruppen i Vadsø kommende uke for nettopp å sette fart på dette. Torsdag vil jeg være på den nasjonale miljøkonferansen i Stjørdal. Det er en konferanse som helt sikkert vil påvirke fremtiden i stor skala, men det vil jeg si mer om neste i neste blogg.

Ha en god uke!