Close

23/10/2016

Om å være tilstede

Ukas blogg: Hvordan definere nærhet, og er tilstedeværelse viktig?

Tromsø, Trondheim og Tønsberg avholdt denne uken informasjonsmøter for sine ansatte og tillitsvalgte for å forberede virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF. Jeg hadde den store glede å delta på disse møtene. De tillitsvalgte gjør etter min vurdering en meget god jobb. De stiller riktige og gode spørsmål, har klare forventninger til hvordan prosessene skal foregå, og samtidig er de hele tiden tydelig på at dette skal vi lykkes med.

I Trondheim opplevde jeg en god diskusjon mellom HR i administrasjonen – og de tillitsvalgte, som for meg illustrerte godt samarbeidsklima. HR-ansvarlig i Midt-Norge sa at vi måtte forvente både tro, tvil og håp i prosesser som den vi er inne i. Og da kom det fra tillitsvalgte: «…og kjærlighet!». Møtet ble oppsummert med akkurat dette, at der var tro, noe tvil, masse håp og kjærlighet! Det syns jeg det var hyggelig å kunne ta med seg videre!

meeting-1015313_1920Det konkrete tema som har vært mest diskutert denne uken, er hvilke roller helseforetaket skal ha igjen av roller i egen organisasjon. Jeg opplever at denne diskusjonen stor grad dreier seg om noen underliggende utfordringer vi står overfor. Det dreier seg om at helseforetakene i hovedsak ønsker en nærhet til innkjøpsfunksjonen, en tydelig tilstedeværelse, men at tilliten til det nye ikke er tilstrekkelig på plass.

Jeg har tenkt en del på dette med nærhet og tilstedeværelse som grunnlag for å bygge tillit. Eller er det slik at tillit er avgjørende for at nærhet og tilstedeværelse kan oppleves?

For min del tror jeg at nærhet og tilstedeværelse i første rekke er en følelse. En grunnleggende følelse av å bli sett og hørt, og på den måten tatt på alvor. Det er jo innlysende at alle helseforetak er opptatt av dette, da våre sykehus er avhengig av å få levert varer og tjenester for å gi god pasientbehandling. Så dette må vi ta på alvor!

Sykehusinnkjøp HF er etablert av helseregionene, for alle sykehusene i Norge. Det er etablert for at vi skal kunne samle kompetanse på innkjøpsområdet, lære av hverandre, og levere enda bedre tjenester til sykehusene enn det hver enkelt klarer alene.

For å få til dette har Sykehusinnkjøp HF behov for den kompetansen som finnes på innkjøpsområdet fra helseforetakene. Jeg tenker det er en styrke å ha ansatte fra Sykehusinnkjøp HF ute på helseforetakene rundt om i Norge, for å ivareta tilstedeværelsen og skape nærhet gjennom vedlikehold av de gode relasjoner som finnes der i dag.

Men ekte tilstedeværelse og nærhet, som skal skape tillit, trenger mer enn at en har kontorer i samme lokaler. Sykehusinnkjøp HF, med alle sine ansatte, må engasjere seg i sykehusenes daglige drift og de utfordringer de står ovenfor, og hele tiden lete etter gode løsninger. Det kan skje både ved fysisk tilstedeværelse fra Sykehusinnkjøp, eller for eksempel ved at helseforetakene alltid deltar med sin fagkunnskap i anskaffelsene. Bare på den måten vil sykehusene oppleve å bli sett, hørt og tatt på alvor – og det er alfa og omega for vår organisasjon.

Også som leder syns jeg også tilstedeværelse er viktig. Denne uka har jeg som nevnt besøkt Tromsø, Trondhjem og Tønsberg, og var også en tur i Vadsø. Selv om vi får en stor organisasjon på spredte lokasjoner, håper jeg at medarbeidere i Sykehusinnkjøp vil oppleve tilstedeværende ledelse, både i avdelingene og hos meg som administrerende direktør.

Uka som kommer byr på den første virksomhetsoverdragelsen – onsdag markeres nemlig HINAS’ overgang til Sykehusinnkjøp HF i Vadsø. Jeg ser fram til å få mine første kolleger i Sykehusinnkjøp HF på plass!

Ha en strålende uke!