Close
Om oss

Sykehusinnkjøp HF ble stiftet 17. desember 2015. Selskapet skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten.

Administrerende direktør i selskapet er Kjetil M. Istad.

Selskapets hovedkontor ligger i Vadsø.

Foretaket har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, hvorav eierandelene er på 25 prosent hver.

I selskapets vedtekter heter det at «Foretaket skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene og virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og omsorgsdepartementet som medvirker til å levere spesialisthelsetjenester. Foretaket skal ha sentral styring og desentralisert struktur. Foretaket skal delta aktivt i internasjonale nettverk og søke deltagelse i internasjonale allianser for å framme økt samordning av innkjøp på internasjonalt nivå. Innkjøpstjenesten skal være profesjonell, spesialisert og tilgjengelig for kundene. Helseforetaket skal sørge for at anskaffelsene skje på korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være en pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp. Innovasjon skal fremmes og det skal tilrettelegges for bruk av nye innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten.»

Andre dokumenter

Klikk på dokumentene for å åpne dem i en ny fane.

Media

For pressehenvendelser, se denne siden.

Se også