Close

29/09/2017

OUS, Paris og styreforberedelser

EU kommisjonen kaller offentlige innkjøpere "agents of change".

EU kommisjonen kaller offentlige innkjøpere “agents of change”.

Godt samarbeid, på mange nivåer. Det skriver administrerende direktør Kjetil Istad om i ukas blogg. 

Denne uken startet i våre lokaler ved Oslo universitetssykehus. Det er flott å se at der er et godt miljø og et godt samarbeid mellom virksomhet som har avgitt medarbeidere, og de medarbeidere vi har overtatt, som fortsatt jobber ut fra de samme kontorene de gjorde før. Et godt samarbeid med sykehusene er selvsagt nøkkelen for Sykehusinnkjøp HF for å lykkes.

Ole-Magne Kleven, som er Innkjøpsdirektør for varer og tjenester i divisjon nasjonale tjenester, deltok også på møtet i Paris.

Ole-Magne Kleven, som er Innkjøpsdirektør for varer og tjenester i divisjon nasjonale tjenester, deltok også på møtet i Paris.

I Paris jobbet vi denne uken med et annet samarbeid. Vi deltar i en europeisk allianse med andre, nasjonale innkjøpsmiljø som NHS i England og Resah i Frankrike for å nevne noen. For første gang ble det denne uken invitert til en felles konferanse mellom innkjøp og leverandører på europeisk basis. 140 var påmeldt, med en fordeling rundt 50-50 mellom innkjøp og leverandør. Vi startet med en fellessesjon der de ulike innkjøpsorganisasjonene fikk presentere seg. Jeg tror det var nyttig å få presentert Sykehusinnkjøp HF i dette fora. Jeg opplever at der er positive tilbakemeldinger på de grep som er gjort i Norge for å samle og forsterke innkjøpsfunksjonen gjennom Sykehusinnkjøp HF.

Innkjøpere og leverandører fra hele Europa var samlet i Paris denne uken.

Innkjøpere og leverandører fra hele Europa var samlet i Paris denne uken.

Etter fellessesjonene gikk vi inn i en til en møter mellom innkjøpere og leverandører. Vi har fått presentert massevis av spennende, innovative produkter og tjenester som vi gleder oss til å ta med tilbake til Norge og presentere for våre fagmiljø.

En møteplass som vi opplevde i Paris, er kanskje den viktigste ideen vi tar med hjem. Det er klart vi skal få gjort noe lignende i Norge, med fokus på norske og nordiske leverandører, slik at vi kan åpne opp for dialogen med markedet som jeg opplever at flere har etterlyst. Når vi skal gjøre dette, og hvordan det skal skje, skal vi tenke litt på, men dette skal vi få til.

Neste styremøte nærmer seg, og der skal vi levere på flere viktige saker. Til uken er jeg på hovedkontoret for å ferdigstille disse sakene, før jeg tar noen dager høstferie sammen med familien på fjellet.

God uke!