Close

Postliste

Sykehusinnkjøp HF sin postliste gir informasjon om hvilke saker og dokumenter Sykehusinnkjøp HF behandler.


Konfidensielle opplysninger er skjermet.

Innsynsforespørsler kan sendes til post@sykehusinnkjop.no .


Postlisten er midlertidig utilgjengelig grunnet tekniske utbedringer.