Close

06/10/2017

Presentasjon fra informasjonsmøte, MS-anbud 2018

Vedlagt presentasjon holdt av professor Trygve Holmøy på AHUS.

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) skal på vegne av helseforetakene på nytt gjennomføre anskaffelse av legemidler til behandling av multippel sklerose (MS) – LIS 1805.

I forkant av utlysning av konkurransen ble det invitert til informasjonsmøte med interessenter på leverandørsiden.

Møte ble holdt 6. oktober kl 12 – vedlagt presentasjon ble holdt av professor Trygve Holmøy, AHUS.

Presentasjon til MS informasjonsmøte 6.okt