Close

29/03/2017

Presentasjoner fra leverandørseminaret

23. mars arrangerte divisjon legemidler leverandørseminar. Her finner du presentasjonene.

Rundt 90 deltakere var samlet på seminaret, og på agendaen sto blant annet anbud 1801 A, farmasøytiske spesialpreparater, gjennomgang av ESPD-skjema, Lukket legemiddelsløyfe, miljøkriterier og gjennomgang av PharmaSys og PharmaWeb.

Presentasjoner:

Presentasjon av Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler (LIS), Bente Hayes, innkjøpsdirektør legemidler Sykehusinnkjøp

Konkurransegrunnlag 1801 A – farmasøytiske spesialpreparater, Eli Caspersen, farmasøytisk rådgiver Sykehusinnkjøp

ESPD-skjema, Hanne G. Aamodt, advokatfullmektig Sykehusinnkjøp

AHN-utfordringer fra leverandøren, Mimmi Skandsen, RX Original Boots

Sykehusapotekene HF, lukket legemiddelsløyfe, Nina Berg, Sykehusapotekene HF

Miljøkriterier, Trude Ertresvåg, spesialrådgiver Sykehusinnkjøp

PharmaSys og PharmaWeb, gjennomgang, innkjøpsrådgiver Kjetil Flateby og rådgiver Anne Mari Kirste, Sykehusinnkjøp