Close

10/05/2016

Prosjektdirektiv for etablering av Sykehusinnkjøp HF

Ble vedtatt i styremøtet 2. mai.

Prosjektdirektivet som ble godkjent 2. mai er prosjektmandat for etablering av Sykehusinnkjøp HF.

Prosjektdirektivet bygger på de utredninger, vurderinger og beslutninger som regionene i fellesskap har gjort i tidligere faser.

Dette beskriver følgende:

  • Mål og mandat for prosjektarbeidet
  • Planlagte aktiviteter – Arbeidsstrømmer og arbeidspakker
  • Organisering av prosjektet
  • Milepæler for prosjektet

I arbeidet med prosjektdirektivet har HINAS, Sykehuspartner og regionene deltatt.

Se det endelige prosjektdirektivet her!