Close

01/09/2016

Prosjektleder på plass i Sykehusinnkjøp

Skal lede etableringsprosjektet i fortsettelsen.

Mette-Linn Holte starter mandag 5. september som prosjektleder for etableringsprosjektet, og skal ha denne jobben ut året. Hun er i dag ansatt som avdelingsleder i Sykehuspartner HF, og har de siste tre årene ledet prosjektkontoret i det regionale ERP-prosjektet i Helse Sør-Øst.

Mette-Linn Holte

Mette-Linn Holte er ny prosjektleder i etableringsprosjektet.

– Hennes oppgave blir å drive prosjektkontoret, som igjen koordinerer de ulike arbeidsstrømmene som jobber med etableringen, og har da overordnet ansvar for å legge planer og gjennomføre dem, sier administrerende direktør Kjetil Istad.

Istad har for øvrig sin første dag som administrerende direktør 1 .september.

– Mette-Linn har lang erfaring fra flere prosjekt i spesialisthelsetjenesten. Hun er en utmerket prosjektleder, og en person som får ting gjort. Hun kjenner spesielt problemstillingene som en felles tjenesteleverandør står ovenfor og kan komme med verdifull innsikt som vil gjøre at etableringen av alle Sykehusinnkjøp HF sine grunnleggende funksjoner kommer på plass, sier han.

Mette-Linn Holte skal jobbe sammen med prosjektkontoret, bestående av ressurser fra Deloitte.

Holte selv ser fram til å ta fatt på rollen som prosjektleder.

– Det er mye som skal på plass i løpet av kort tid, så vi må ha kort vei fra beslutning til gjennomføring i månedene som kommer. Det er heldigvis mye bra arbeid lagt ned fra alle prosjektdeltakerne fra foretakene, så dette kommer til å gå bra, sier hun.

– Det er morsomt å få bidra til å etablere en ny virksomhet. Det er mange utfordrende problemstillinger som handler om mennesker, organisasjon og teknologi som skal løses, og det liker jeg. Dessuten har jeg jobbet med utvikling av fellestjenester i Sykehuspartner siden 2007 og har kanskje noe relevant erfaring og fortsatt mye å lære som gjør at jeg gleder meg til å ta fatt på dette prosjektet..