Close

12/07/2016

Protokoll fra styremøte 30. juni

Styremøtet ble avholdt i Tromsø.

Blant sakene som var oppe var statusrapport med risikorapportering på hver enkelt arbeidsstrøm, masterplan for etableringsprosjektet og fellesfunksjoner og organisering i Sykehusinnkjøp HF fra første virksomhetsoverdragelse.

Foreløpig protokoll fra møtet finner du her.

Protokoll fra det ekstraordinære styremøtet 8. juli ligger her.