Close

03/06/2016

Protokoll fra styremøte 30. mai

Foreløpig protokoll er publisert.

Blant sakene som ble behandlet var status for etableringsprosjektet, gjennomgang av godkjenningskriterier for arbeidsstrømmene i etableringsprosjektet og felles IKT-plattform.

Den endelige protokollen godkjennes i neste styremøte.

Se foreløpig protokoll her!