Close

10/10/2016

Protokoll fra styremøtet 5. oktober

Protokollen er publisert.

Blant sakene som ble tatt opp var status og risiko i etableringsprosjektet, økonomirapportering, instruks fra styret til administrerende direktør og finansieringsmodell.

Protokollen finner du her.

Saksdokumentene ligger her.