Close

11/11/2016

Protokoll fra styremøtet 7. november

…finner du her.Blant sakene som sto på agendaen var status og risiko i etableringsprosjektet, midlertidig samarbeidsavtale mellom Sykehusinnkjøp HF og foretakene og økonomi.

Protokollen kan du se her.

Saksdokumentene til både dette og samtlige andre styremøter ligger på denne siden.