Close

18/07/2017

Restriksjoner for bruk av Zinbryta (daklizumab)

Biogen har i henvendelse opplyst om restriksjoner for bruk av Zinbryta (daklizumab), som følge av fatal fulminant leversvikt.

Biogen har sendt ut informasjonen i samarbeid med det europeiske legemiddelkontoret (The European Medivines Agency, EMA) og Statens legemiddelverk. De foreløpige anbefalingene gjelder mens det pågår en europeisk gjennomgang av risikoen for leverskade.

Legemiddelet er indisert til behandling av relapserende former av multippel sklerose (RMS) hos voksne pasienten. Gjennomgangen ble innledet på bakgrunn av et fatalt tilfelle av fulminant leversvikt hos en pasient behandlet med Zinbryta i en pågående observasjonsstudie.

Hele brevet med anbefalinger kan leses her.