Close

14/12/2016

Signerte IA-avtale

Sykehusinnkjøp HF har signert IA-avtale (inkluderende arbeidsliv) med Arbeidslivssentret i Finnmark.

– Grunnen til at vi ønsker å signere en IA-avtale er blant annet på bakgrunn av de verdiene det representerer, verdier som er viktige for våre eiere og sykehusene vi jobber for, sier administrerende direktør Kjetil M. Istad i Sykehusinnkjøp HF.

Fra venstre IA-rådgiver Leif Arne Bjørkås hos Arbeidslivssenteret i Finnmark, administrerende direktør Kjetil M .Istad i Sykehusinnkjøp og tillitsvalgt Lill-Johanne Eliseussen.

– I tillegg er det viktig for oss å være en inkluderende bedrift, hvor det å jobbe med, og ha fokus på nærvær er minst like viktig som det å jobbe med sykefraværsoppfølging, sier han.

En IA-avtale består av en sentral og en lokal del. Den sentrale delen er mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Den lokale samarbeidsavtalen er mellom NAV Arbeidslivssenter og virksomheten, både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Det er denne avtalen Sykehusinnkjøp HF nå har inngått.

Virksomheter som har avtale kan kalle seg IA-virksomheter, og får tilgang på ressurser og bistand fra NAV.

Her kan du lese mer om inkluderende arbeidsliv.

 

One Comment on “Signerte IA-avtale

[…] Signerte IA-avtale […]

Comments are closed.