Close

13/05/2016

Søkerliste til direktørstilling

Offentlig søkerliste til jobben som administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF publisert.

Søkerlista inneholder totalt 15 søkere, hvorav 15 menn, og to søkere unntatt offentlighet.

Se den offentlige søkerlista her.