Close

03/07/2017

Sommer kommer

Les ukas blogg fra administrerende direktør Kjetil M. Istad. 

I uken som gikk fikk jeg blant annet delta i en veldig positiv dialog med LMI, deltatt i dialogmøte med helseminister, næringsminister og utvalgte leverandører med innovative produkter og løsninger, samt deltakelse på seminar for bekjempelse av antibiotikaresistens. En veldig interessant uke som jeg avsluttet i Drammen hvor jeg deltok i ledermøtet til divisjon sørøst. Det er viktig for meg å delta utad for å kunne være oppdatert på hva som skjer rundt oss, men det kanskje viktigste for fasen vi er i nå, er å holde øret på skinnegangen i forhold til alt som skjer internt. Dette er en balansegang i forhold til bruk av tid, men jeg opplever at dette fungerer relativt godt. Jeg gleder meg til å komme rundt til våre divisjoner utover høsten.

Kjetil M. Istad var i forrige uke i Ålesund hvor det var et seminar for bekjempelse av antibiotikaresistens.

Kjetil M. Istad var i forrige uke i Ålesund hvor det var et seminar for bekjempelse av antibiotikaresistens.

Seminaret vedrørende antibiotikaresistens ble avholdt i Ålesund som en del av nordisk ministerråd. Det viser hvor viktig dette spørsmålet er når hele tre norske ministere velger å bruke en dag sammen om dette tema. I dag dør rundt 700.000 mennesker på grunn av antibiotikaresistens. I seminaret var det konsensus på at anslagene mot 2050 dreier seg om hele 10 millioner døde på grunn av dette. Det er klart, dette er en utfordring for hele verdenssamfunnet. Innkjøpsfunksjonen kan spille en rolle i dette arbeidet. Ved å bruke innkjøpsmakt og sette tydelige krav og betingelser, kan vi bidra. Dette blir viktig å hensynta i vårt arbeide med legemidler.

I dialogmøtet rundt innovative anskaffelser ble der fremført mange gode tanker og ideer fra leverandørene. Det å tørre å tenke nytt, tenke litt fritt fra hvordan vi alltid har gjort ting, er nok den største utfordringen vi har. En stor og tung aktør som spesialisthelsetjenesten vet veldig mye om hvordan ting gjøres best mulig i dag. Og vi forsker på hvordan det kan bli i fremtiden. Men mellom drift og forskning må det være rom for å tenke innovative løsninger, og utfordringen fra leverandørene var klar; slipp oss til, utfordre oss på problemer, så kommer der løsninger. En pille med ydmyket, og en dose tillit tror jeg gjør susen her! I Sykehusinnkjøp HF vil vi de neste årene utfordre oss selv på dette, igjen og igjen. For vi skal være brobyggeren som hjelper leverandør og fagfolk til å finne de gode løsningene. Her skal vårt verdibidrag utvikles. Tillate at innkjøpere tenker nytt, gi tilfredsstillende kompetansebygging, og akseptere det noe utradisjonelle blir virkemidler vi må jobbe med.

For en ting er sikkert.  De store utfordringer i fremtiden løses ikke ved å bruke gårdagens løsninger.

Uken som kommer vil for min del brukes til å avslutte så mye som mulig før sommeren. For sommeren kommer!

Divisjonsdirektør Bente Hayes i divisjon legemidler deltok også på seminaret for bekjempelse av antibiotikaresistens.

Divisjonsdirektør Bente Hayes i divisjon legemidler deltok også på seminaret for bekjempelse av antibiotikaresistens.

Fra seminaret for bekjempelse av antibiotikaresistens.

Fra seminaret for bekjempelse av antibiotikaresistens.

En tur til Ålesund byr også på flotte naturopplevelser.

En tur til Ålesund byr også på flotte naturopplevelser.