Close

05/01/2017

Sør-Østs første virksomhetsoverdragelse gjennomført

Divisjon Sør-Øst – regionale tjenester ble virksomhetsoverdratt 1. januar.

Cathrine M. Fuhre er konstituert direktør i divisjonen, som tidligere var i Sykehuspartner, innkjøp og logistikk.

Konstituert divisjonsdirektør Cathrine Moen Fuhre.

– Forventningene mine er at vi skal skape en sterkere og bedre organisasjon enn vi har i dag. Vi har utviklet Sykehuspartner gjennom de siste seks til åtte årene. Nå får vi muligheten til å bli enda bedre i samarbeid med innkjøpsmiljøene i de andre helseregionene, sier hun.

– Uansett hvilket helseforetak vi er, så må vi ikke glemme hvem vi er til for. Jeg blir ydmyk når jeg tenker på oppdraget vårt, og det å skape verdi for pasientene. Det er beskrevet godt i det som nå er våre vedtekter i Sykehusinnkjøp, sier hun.

Administrerende direktør Mariann Hornnes i Sykehuspartner.

Virksomhetsoverdragelsen ble markert onsdag, med deltakelse fra administrerende direktør Mariann Hornnes i Sykehuspartner.

– Det har vært en ære å være lederen deres, og jeg er stolt over den jobben dere har gjort for å videreutvikle innkjøp i Sykehuspartner. Jeg tror at grensesnittet vi får mellom Sykehusinnkjøp og Sykehuspartner skal fungere godt.

– Men det er litt rart å gi fra seg noe som fungerer godt. Vi er avhengige av hverandre, så vi skal sørge for at vi bruker kompetansen og kapasiteten dere har også videre, sa hun under markeringa.

Cathrine Moen Fuhre og Kjetil Istad åpnet Sykehusinnkjøpskaken.

– Jeg vil takke dere for innsatsen dere har lagt ned over mange år. Dere står på, er positive, har en pragmatisk tilnærming, med faglig integritet i bunnen og utviser gode holdninger. Jeg ønsker oss begge lykke til med et godt samarbeid.

Administrerende direktør Kjetil M. Istad pekte på det gode arbeidsmiljøet i Sykehuspartner.

– Det jeg opplever hver gang jeg er her, er god stemning. Det håper jeg dere tar med dere inn i Sykehusinnkjøp. Det blir en spennende reise fremover, der vi alle kan bidra og lære av hverandre, sier han.

 

Medarbeidere i Drammen fikk også gaver for å markere overgangen til det nye selskapet.

Når de 37 medarbeiderne fra tidligere Sykehuspartner nå er over i Sykehusinnkjøp, teller selskapet til sammen rundt 180 ansatte.

One Comment on “Sør-Østs første virksomhetsoverdragelse gjennomført

[…] Sør-Østs første virksomhetsoverdragelse gjennomført […]

Comments are closed.