Close

29/01/2018

Spennende og lærerik reise til Canada

Les ukas blogg fra administrerende direktør Kjetil M. Istad.

Uken som gikk ble preget av studiereise til Canada og Toronto. Helseministeren, med en stor delegasjon, reiste til Canada for å forberede stortingsmelding vedrørende helseindustri i Norge.

Canada har et system og kultur som ikke er helt annerledes enn i Norge, så det er relevant å lytte til hva som er gjort i Canada for å utvikle egen helseindustri. For det satses på industrien der. Spesielt fikk jeg et inntrykk av at de er gode på å gi muligheter til start-ups, små selskaper med gode ideer. De gir dem muligheter til å utvikle disse ideene, slik at de kan komme samfunnet til gode.

Sammen med Johan Olav Koss som fortalte om hans arbeid med Right to Play , og arbeid med oppstartbedrifter i Toronto.

Så mye satser de på innovasjon, at de har en Chief Health innovation officer. Vi møtte ham, som kunne fortelle om hvordan de jobber for å få innovative løsninger inn i helsetjenesten. Han ønsker gjennom innovative løsninger å se «outcome that matters to the patient», altså «effekt som har verdi for pasienten».

De har tydeligvis adoptert Michael Porters tilnærming beskrevet i hans bok «Value based health care». Og til min store glede jobber de nå aktivt med å utvikle og implementere «value based procurement», som er innkjøpssidens svar på hvordan en best kan støtte «value based health care». Det skal bli spennende å følge Canada sin satsing på dette området, for her er det mye å lære for oss.

Sammen med administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Utvikling av nye selskaper og deres gode ideer er viktig, men det er ikke bare enkelt. Flere av våre besøk kom det helt klart frem noen forutsetninger for å lykkes.

Behov for data, for å kunne følge opp at løsningene har gitt en positiv effekt for pasienten. Evnen til helsetjenesten å endre seg, som følge av implementering av slike løsninger. Og sist men ikke minst, sørge for at innkjøpssiden, som er porten inn til helsetjenesten, er godt forberedt på hva som kommer, og er i stand til å ta imot slike løsninger.

Slik jeg forstår det, hjelper det lite å bare ha på plass en av disse forutsetningene. Alle må være på plass for at en skal nå ambisjonene om nye, innovative løsninger som kommer pasienten til gode.

Denne forståelsen er viktig, spesielt for en støttetjeneste som innkjøp som kanskje ikke alltid har hatt et strategisk fokus. Med denne forståelsen, må innkjøpfunksjonen være integrert i arbeidet med utvikling av helseindustrien!

Vi går en spennende tid i møte, når innkjøp blir en strategisk funksjon, en funksjon som må fungere med resten av helsetjenesten, for å kunne ta i bruk nye produkter og tjenester som vil gi en positiv effekt for pasienten. Det er virkelig pasientens helsetjeneste!|

I uken som gikk hadde vi også årets første styremøte. Spesielt viktig var det å få på plass etiske retningslinjer for vårt foretak. Her er det lagt ned et godt stykke arbeid, og jeg føler meg trygg på at retningslinjene skal kunne hjelpe oss i å ha et sunt forhold til våre leverandører.

I styremøtet fikk vi også gjennomgått årlig melding. Dette er vår melding til våre eiere, et svar på oppdragsdokumentet for 2017. 2017 ble litt av et år! Vi fikk gjennomført virksomhetsoverdragelser og tok imot omkring 250 ansatte på en god måte. Vi har levert på de anskaffelsesplaner vi overdro, slik at driften skal ikke ha merket mye til endringen som skjedde, og det er viktig. Spesielt morsomt er det å kunne lese at våre eiere ser nytten av innkjøp!

Vi fikk også pekt fremover i vår plan for omstilling- og utvikling. Med satsing på helseindustri i Norge, og med satsing på Sykehusinnkjøp HF som foretak, så ønsker jeg fremtiden velkommen der vi skal hjelpe sykehusene med å etablere nye, innovative løsninger, som kommer pasienten til gode.

Uken som kommer blir litt mer ned på jorden, med mer rutinemessige oppgaver. Men det blir lite utvikling hvis en ikke har grunnplanken på plass, så det ser jeg frem til.

Ha en god uke!