Close

Spesialistgrupper for legemidler

Innen kategori legemidler er det en spesialistgruppe per anbud. Under ser du en oversikt over hvilke representanter som sitter i spesialistgruppene, samt mandatet.

MS-legemidler

Astrid Edland, Vestre Viken HF
Elena Pedersen, Akershus universitetssykehus HF
Elisabeth Gulowsen Celius, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål
Kjell-Morten Myhr, Haukeland universitetssjukehus HF
Margitta Kampman, UNN HF
Pilar Martin, Statens legemiddelverk
Ragnhild Wehus, OUS HF, Rikshospitalet
Randi Cesilie Haugstad, Haukeland universitetssjukehus HF
Rune Midgard, Møre og Romsdal HF, Molde
Anne Helen Ognøy, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler
Asbjørn Mack, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler
Torfinn Aanes, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler
MS-forbundet har observatørrepresentant i spesialistgruppen.

TNF-hemmere/biologiske legemidler

Berit Flatø, OUS HF, Rikshospitalet
Gustav Lehne, OUS HF, Radiumhospitalet
Gøri Perminow, OUS HF, Rikshospitalet
Ingrid Prytz Berset, Helse Møre og Romsdal HF
Jon Florholmen, UNN HF
Kristin Ryggen, St Olavs Hospital HF
Lisbeth Rustad, Haukeland universitetssjukehus HF
Morten Aaserud, Legemiddelverket
Synøve Kalstad, UNN HF
Tore K. Kvien, Diakonhjemmet sykehus AS
Anne Helen Ognøy, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler
Asbjørn Mack, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler
Torfinn Aanes, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler
Representant fra dermatologisk, gastrologisk og revmatologisk forening har observatør i spesialistgruppen, samt fra pasientorganisasjonene.

Kontrastmidler

Hans-Jørgen Smith, Oslo universitetssykehus HF
Åse Kjellmo, St. Olavs Hospital HF
Iqbal Amjid, UNN
Dagrunn Oddveig Johnsen, Haukeland universitetssykehus

Hepatitt C

Lars Norman Karlsen, Stavanger universitetssykehus
Kristian Bjøro , OUS
Olav Dalgard, AHUS
Asbjørn Ellingsen, St Olav
Jon Florholmen, UNN HF
Alexander Leiva, Haukeland US
Michael Vester, Helse Sør-Øst RHF

Onkologi

Andreas Stensvold, Sykehuset Østfold
Gustav Lehne, OUS, Radiumhospitalet
Daniel Heinrich, AHUS
Oddbjørn Straume, Haukeland
Waleed Ghanima, Sykehuset Østfold
Heidi Glosli, OUS, Rikshospitalet
Odd Terje Brustugun, OUS, Radiumhospitalet
Krystyna Hviding, Legemiddelverket
Øystein Fløtten, Haukeland universitetssjukehus
Ole Alexander Opdalshei, Kreftforeningen
Michael Vester, Helse Sør-Øst RHF

Koagulasjonsfaktorer

Roald Lindås, overlege Haukeland universitetssjukehus
Heidi Glosi, OUS, overlege Rikshospitalet
Pål André Holme, overlege OUS, Rikshospitalet
Siri Grønhaug, sykepleier, Senter for sjeldne diagnoserHIV

Bente Magny Bergersen, seksjonsoverlege OUS
Vegard Skogen, seksjonsoverlege UNN
Jetmund Ringstad, seksjonsoverlege, Sykehuset Østfold
Alexander Leiva, overlege, Haukeland US
Børge Førland Gjøse, overlege, Stavanger US
Harald Steinum, overlege, St. Olavs Hospital
Ingrid Slørdal, sykepleier, St. Olavs Hospital
Asbjørn Ellingsen, overlege, St. Olavs Hospital
Merete Klausen, farmasøyt, Apotek1 Storgata
Eirin Berge Steinshamn, rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Iselin Syversen, rådgiver, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler
Anne Marthe Ringerud, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Carolin Hagen, Statens legemiddelverk
Michael Vester, Spesialirådgiver, Helse Sør-Øst RHF
Representant fra HivNorge (pasientorganisasjon)
LAR

Kari Bussesund, seksjonsleder, seksjon Ruspoliklinkker, OUS
Christian Ohldieck, seksjonsleder LAR, assisterende avdelingsdirektør, Haukeland US
Unni Korshavn, avdelingsleder LAR-Midt
Andreas Undem, spesialrådgiver – legemidler, OUS
Brita Mauritzen Næss, rådgiver, Helse Vest RHF
Anne Marthe Ringerud, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Kim Amundsen, sykepleier/behandler, seksjon Ruspoliklinkker, OUS
Frank Ivar Nohr, rådgiver Helse Nord RHF
Oddbjørn Tysnes, direktør næringspolitikk, Apotekforeningen
Michael Vester, Spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF
Eirin Berge Steinshamn, rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Eirik Sverrisson, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Iselin Syversen, rådgiver, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler
Representant fra Lar-Nett (pasientorganisasjon) og representant fra MARBORG (pasientorganisasjon)