Close

19/06/2017

Statsministerbesøk, styremøte og Sunnaas

Her er ukas blogg fra administrerende direktør Kjetil M. Istad. 

Statsminister Erna Solberg besøkte Sykehusinnkjøp i forrige uke. Her sammen med Harald Johnsen, Kjetil Istad, Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå og Christine Nilssen fra Finnmark Høyre.

Statsminister Erna Solberg besøkte Sykehusinnkjøp i forrige uke. Her sammen med Harald Johnsen, Kjetil Istad, Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå og Christine Nilssen fra Finnmark Høyre.

Uken som gikk ble selvsagt preget av at vi fikk statsministeren på besøk. Det var svært hyggelig for oss å få hilse på Erna Solberg og fortelle henne om hvordan utviklingen i Sykehusinnkjøp HF går. Jeg opplever at regjeringen mener alvor med oppdragene de har gitt i forhold til etablering av felles eide helseforetak som oss. Statsministeren gav klart uttrykk for at hun forventer å se positive effekter av at vi nå har samlet innkjøpsstyrken i et foretak. Mer om besøket kan du lese  her.

En annen viktig hendelse i uken som gikk var siste styremøte før sommeren. Innkjøpsfaglig var det spesielt analysen av legemiddelområdet vi gledet oss mest til. Analysen ble presentert på en overbevisende måte av vår divisjonsdirektør på legemidler, Bente Hayes. Styret var tilfreds med arbeidet som er lagt ned og opplever nå å ha et godt utgangspunkt for videre utvikling av denne kategorien. Plan for strategiutvikling ble bestilt til høsten, og det gleder vi oss til å levere. Stor takk til Erik Lindseth fra vår divisjon Midt-Norge som ledet prosjektgruppen på en utmerket måte, mellom alle sine andre vanlige gjøremål.

Torsdag var jeg på Sunnaas sykehus i forbindelse med en ledersamling. Vi fikk flere foredrag av hvordan det jobbes på Sunnaas, og jeg er utrolig imponert hva dette relativt lille sykehuset får til! De har hele tiden pasienten i fokus, og utvikler tilbudet i en rasende fart.

På Sunnaas jobber de med rehabilitering, og det slo meg hvor fort livet kan endres, hvor lite som skal til for å bli en pasient der. Vi skal være glad for at der er steder som Sunnaas, men er en selv frisk og sine nærmeste friske, skal en sette stor pris på dette. Ikke ta det for gitt! Jeg kommer til å ta med meg dette inn i sommeren og nyte de dagene vi får sammen i ferie fullt ut. Det oppfordrer jeg alle andre til å gjøre. Sett pris på hverandre!

Kommende uke vil i hovedsak gå til forberedelser av høsten. Høsten kommer fort.