Close

11/05/2017

Styredokumenter, ekstraordinært styremøte

Dokumentene publisert.

Det ekstraordinære styremøtet avholdes 12. mai, og på agendaen står tre saker:

Sak 048/2017: Lønnsvilkår ledere

Sak 049/2017: Årsrapport 2016

Sak 050/2017: Overføring av ansvar for prisforhandling og anbud på legemidler finansiert av det offentlige.

Alle styredokumentene finnes her.