Close

22/01/2018

Styredokumenter publisert

Neste styremøte avholdes 25. januar.

På agendaen står blant annet etiske retningslinjer, prosedyre for gjennomføring av valg av ansattrepresentanter, status strategiarbeid kategori legemidler, foreløpig regnskap og årlig melding.

Hele agendaen ser du her.

Alle saksdokumenter ligger på denne siden.