Close

29/08/2017

Styredokumenter publisert

1. september er det nytt styremøte i Sykehusinnkjøp HF.

På agendaen finner du blant annet status oppdragsdokument 2017, styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring, rapport fra virksomheten, budsjett 2018, status for arbeidet med omstilling og nye lokaler i Tromsø.

Hele agendaen og alle saksdokumentene finner du på denne siden.