Close

24/06/2016

Styredokumenter til møte 30. juni

Torsdag 30. juni avholdes nytt styremøte i Sykehusinnkjøp HF.

Blant sakene som skal opp på møtet er statusrapport med risikorapportering på hver enkelt arbeidsstrøm, masterplan for etableringsprosjektet, forslag til midlertidig løsning for IKT, økonomi, regnskap, fellesfunksjoner og organisering i Sykehusinnkjøp HF fra første virksomhetsoverdragelse samt informasjons- og kommunikasjonsplan for etableringsfasen.

Hele innkallinga med saksliste, samt alle øvrige offentlige saksdokumenter til møtet finner du her.