Close

09/03/2018

Styredokumenter til styremøtet 15. mars

Dokumentene ligger nå publisert på nett.

På agendaen står følgende:

 • Sak 17-2018 Innkalling og agenda
 • Sak 18-2018 Strategiarbeid legemidler
 • Sak 19-2018 Orientering ansaffelsesplan 2018
 • Sak 20-2018 Innfasing IKT divisjon Midt-Norge
 • Sak 21-2018 Forslag til rammeverk til valgstyret
 • Sak 22-2018 Biervervsreglement
 • Sak 22-2018 Vedlegg 1 Biervervsreglement
 • Sak 23-2018 Årsregnskap og årsrapport
 • Sak 23-2018 Vedlegg 1 Styrets beretning 2017
 • Sak 23-2018 Vedlegg 2 Årsregnskap med noter 2017
 • Sak 24-2018 Oppdragsdokumentet 2018
 • Sak 24-2018 Vedlegg 1 Oppdragsdokumentet 2018
 • Sak 25-2018 Godkjenning av budsjett 2018 (ettersendes)
 • Sak 26-2018 Virksomhetsrapport januar 2018
 • Sak 26-2018 Vedlegg 1 – Rapport fra virksomheten – pr januar 2018
 • Sak 26-2018 Vedlegg 2 – Rapport fra divisjonene pr januar 2018
 • Sak 27-2018 Orientering fra administrerende direktør

Alle styredokumentene kan du se på denne siden.