Close

04/12/2017

Styremøte, kategorier og legemidler

Les ukas blogg fra administrerende direktør, Kjetil M. Istad.

På mandag avholdt vi årets siste styremøte. Der var det flere spennende saker, og spesielt legemidler fikk mye plass på dette møtet. Styresakene kan du se ved å klikke her.

Vi la fram fremdriftsplan for etablering av kategoristrategi for legemidler. Dette vil bli vår første offisielle kategoristrategi, noe som jeg er veldig stolt av.

Det jobbes veldig godt i andre kategorier også, absolutt, men nå skal der frem en strategi som skal forankres vidt, og som styret skal ha tilbake mot sommeren.

Her er det mye jobb som ligger foran oss, men allerede denne uken hadde divisjon legemidler avspark for strategiprosessen i Halden. Jeg fikk deltatt i første del av samlingen, og jeg opplever et miljø som er klar for oppgaven og gleder seg til det.

13. desember avholdes anskaffelseskonferanse for legemidler. Der vil våre leverandører få informasjon om prosessene som kommer i 2018. Mer om det kan du lese her.

Uken ble avsluttet med møte med de tillitsvalgte der vi diskuterte veien videre for vårt utviklingsløp.

Godt å være i god dialog med tillitsvalgte før vi går videre med denne planen.

Ha en god uke!