Close

06/10/2017

Styremøtet 12. oktober

Styredokumentene er nå publisert.

Agendaen på møtet er som følger:

 • Godkjenning av innkalling og agenda
 • Etiske retningslinjer
 • Styrende dokumenter, internkontroll og risikostyring
 • Nye lokaler, divisjon nord
 • Informasjonssikkerhet
 • Plan for omstilling og utvikling
 • Utviklingsarbeid, Nye Metoder
 • Møteplan 2018
 • Økonomirapport per august 2017
 • Administrerende direktørs orientering
 • Eventuelt

Alle styredokumentene og tilhørende vedlegg kan du se på denne siden.