Close

22/08/2016

Styremøtet 24. august

Styredokumentene er publisert.

24. august er det nytt styremøte i Sykehusinnkjøp  HF. Blant sakene som skal behandles på dette møtet er oppdatert masterplan for prosjektet, godkjenning av prosjektdirektiv for anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy og omdanning av HINAS til helseforetak og overføring til Sykehusinnkjøp HF.

I tillegg legges det fram og orienteres om leveranse fra arbeidsstrøm 2 i etableringsprosjektet: Arbeidspakke: «Håndbok for avgivende organisasjon –
Virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF».

Alle styredokumentene finner du her.