Close

24/05/2016

Styremøtet 30. mai

Saksdokumentene er nå klare.

Blant sakene som skal opp er status for etableringsprosjektet, gjennomgang av godkjenningskriterier for arbeidsstrømmene i etableringsprosjektet, felles IKT-plattform og innredning av lokaler i Oslo.

Se alle saksdokumentene her.