Close

29/09/2016

Styremøtet 5. oktober

Styredokumentene er publisert.

På styremøtet 5. oktober er agendaen som følger:

69/2016 – Godkjenning av innkalling og agenda
70/2016 – Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.08.16
71/2016 – Status og risiko i etableringsprosjektet
72/2016 – Økonomirapportering
73/2016 – Instruks fra styret til administrerende direktør
74/2016 – Finansieringsmodell
75/2016 – Budsjettprinsipper, budsjettstruktur og budsjettprosess
76/2016 – Orientering fra administrerende direktør
– Organisering og bemanning
– Valg av lønnsleverandør
77/2016 – Eventuelt

Alle saksdokumentene med vedlegg kan du se her.