Close

01/12/2016

Styremøtet 7. desember

Styredokumentene er publisert.

Sakslista er som følger:

  • Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.11.16
  • Status og risiko i etableringsprosjektet
  • Status drift Sykehusinnkjøp HF
  • Økonomirapportering per 31.10.16
  • Budsjett Sykehusinnkjøp HF 2017
  • Status oppdragsdokument 2016
  • Møteplan 2017
  • Orientering fra administrerende direktør
  • Eventuelt: Presentasjon: IKT-driftsplattform levert av Helse Nord IKT, Presentasjon: anskaffelser av medisinsk forbruksmateriell og mulig samarbeid med Forsvaret

Alle styredokumentene finner du på denne siden.