Close

01/11/2016

Styremøtet 7. november

Styredokumentene til styremøtet i Sykehusinnkjøp HF 7. november er publisert.

På sakslista står følgende:

 • Godkjenning av innkalling og agenda
 • Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26.10.16
 • Status og risiko i etableringsprosjektet
 • Økonomirapportering
 • Midlertidig samarbeidsavtale mellom Sykehusinnkjøp HF og foretakene
 • Oppdatert fullmaktsmatrise
 • Foreløpig budsjett Sykehusinnkjøp HF 2017
 • Gjennomgang av regionale og lokale enheter før virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF
 • Anbefaling av IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp (sak ettersendes fredag 4.november)
 • Orientering fra administrerende direktør
 • Eventuelt

Se saksdokumentene her.