Close

Styret i Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF ledes av et styre og en daglig leder. I foretaksavtalen til selskapet heter det at styret skal ha fra 6 til 10 medlemmer. Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til helseforetaksloven §21 tredje ledd.

De ansatte i foretaket velger styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til helseforetaksloven §23.

Selskapets styrende dokumenter finner du her.

Styreleder

Styreleder i selskapet er Steinar Marthinsen. 

Administrerende direktør

Kjetil Marius Istad er administrerende direktør i selskapet.

Styret

Per Karlsen

Nestleder

Ingerid Gunnerød

Styremedlem

Ann Elisabeth Rødvei

Styremedlem

Kate-Mari Hagen

Styremedlem (ansattes representant)

Tor Einar Løkke Pedersen

Styremedlem (ansattes representant)

Andreas Rystrøm

Varamedlem (ansattes representant)

Guro Bøhm

Varamedlem (ansattes representant)

Styredokumenter