Close

23/11/2017

Sykehusinnkjøp blir partner i Anskaffelsesakademiet

Interimstyret Anskaffelsesakademiet Bak fra venstre: Kjetil Istad, Malin Arve, Luitzen de Boer, Barbro Bottheim, Geir Arne Svenning Foran fra venstre: Marianne Breiland, Barbro Bottheim, Tanja Huse-Fagerlie, Arnhild D Gjønnes, Anita Skjøstad

Interimstyret  til det nye Anskaffelsesakademiet. Bak fra venstre: Kjetil Istad, Malin Arve, Luitzen de Boer, Barbro Bottheim, Geir Arne Svenning. Foran fra venstre: Marianne Breiland, Barbro Bottheim, Tanja Huse-Fagerlie, Arnhild D Gjønnes, Anita Skjøstad

Stiftelsesdokumentet ble signert denne uka.

Anskaffelsesakademiet har som formål å styrke rekrutteringen, og øke profesjonaliseringen, av offentlige innkjøpere. Sykehusinnkjøp deltar nå i samarbeidet om akademiet sammen med Direktoratet for forvaltning og ikt (DiFi), NHO, LO, KS og Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk (NIMA).  I tillegg deltar utdanningsinstitusjonene Norges Tekniske- og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Norges Handelshøyskole (NHH), Handelshøyskolen BI, Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskolen i Molde (HiM) i samarbeidet.

– Dette samarbeidet treffer helt i kjernen av vår virksomhet. Sykehusinnkjøp er en kompetansebedrift, med hovedfokus på offentlige anskaffelser. Derfor ser vi frem til å delta i etableringen av Anskaffelsesakademiet, sier administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp HF.

Forskning, kunnskap og utdanning 

Stiftelsesdokumentet ble undertegnet under Difi sin anskaffelseskonferanse torsdag denne uka. Anskaffelsesakademiet skal fremme forskning, kunnskap og utdanning innenfor offentlige anskaffelser. Formålet er å opprette en nasjonal rammemaster i offentlige anskaffelser, samt styrke etterutdanning og forskningsinnsats.

Her skal studenter fritt kunne ta enkeltemner ved nevnte høgskoler og universiteter. I tillegg skal det etableres fagemner på bachelornivå, samt opprette 12-15 årlige PhD-stillinger i en egen forskningsskole, i tillegg til løpende forskningsprogrammer.

– Positivt med  bedre utdanningsmuligheter 

Anskaffelsesakademiet tilrettelegger møteplasser for læring og erfaringsutveksling mellom medlemmene, FoU- og andre kompetansemiljøer. Gjennom innovasjonsprosesser, FoU prosjekter, utdanning og seminarer skal medlemmene styrke sin kompetanse innen fagfeltet offentlige anskaffelser.

– I årene som kommer vil Sykehusinnkjøp ha behov for flere nye medarbeidere med høy innkjøpsfaglig kompetanse. Derfor er det positivt at det nå tilrettelegges for bedre utdanningsmuligheter innen dette feltet. Fokus på løpende forskning blir svært viktig for å utvikle området videre. Det vil Sykehusinnkjøp gjerne bidra til, sier Kjetil Istad.

2 Comments on “Sykehusinnkjøp blir partner i Anskaffelsesakademiet

[…] Sykehusinnkjøp blir partner i Anskaffelsesakademiet […]

[…] Ukene som gikk – Sykehusinnkjøp HF on Sykehusinnkjøp blir partner i Anskaffelsesakademiet […]

Comments are closed.