Close

30/01/2017

Sykehusinnkjøp følger opp miljøkrav

Sykehusinnkjøp HF har kontrollert innholdet i utvalgte produkter som brukes på sykehusene i Helse Sør-Øst.

Administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp HF.

Fire produkter innenfor kategoriene medisinske forbruksvarer og kirurgiske produkter ble testet, og produktene ble kontrollert for plasten PVC, mykgjøreren DEPH og/eller lateks. Produktene er valgt ut fra en risikovurdering av de helse- og miljøskadelige stoffene som er regulert i avtalene.

–  Dette er viktig for å forebygge at pasienter, medarbeidere på sykehusene og ansatte i vår verdikjede utsettes for disse stoffene. Å følge opp helse- og miljøkrav er en viktig del av jobben når vi forvalter avtalene på vegne av helseforetakene, sier administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF, Kjetil Istad.

Stikkprøver

ALS Laboratory Group Norge gjennomførte testene på vegne av Sykehusinnkjøp, divisjon sør-øst, regionale tjenester.

Kontrollene som gjennomføres gjennom avtaleforholdene kan være stikkprøver og informasjonsinnhenting fra leverandører. Produktene er tilfeldig valgt innenfor sine produktgrupper.

– Laboratorietesting var et forsøksprosjekt som vi vil jobbe videre med i 2017. Gjennom testingen ønsker vi å bli mer bevisste på å bytte til mer helse- og miljøvennlige produkter, sier Istad.

Ønsker å være i front

Så langt markedet har funksjonelle alternativer, ønsker Sykehusinnkjøp HF å unngå medisinske produkter med PVC på grunn av uønskede tilsetningsstoffer, blant annet ftalater. Ftalater tilsettes for å gjøre PVC-plast myk og smidig, men kan frigjøres under bruk. Mange ftalater har reproduksjonsskadelige og/eller miljøskadelige effekter.

En av ftalatene, DEPH, er ført opp på den norske prioritetslisten over miljøgifter som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø. Lateks er allergifremkallende og skaper vansker for mange ansatte som jobber med lateksholdige produkter over tid.

Sykehusinnkjøp HF ønsker å være i front for å sikre gode miljøkrav i anskaffelser. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å ha samme regler for kjemikalier som EU. EUs kjemikalieregelverk (REACH) omfatter derimot ikke medisinsk utstyr og medisinske anordninger.

Bekrefter at leverandørene følger avtalevilkårene

Sykehusinnkjøp HF har derfor en sentral funksjon i arbeidet med å bytte ut helse- og miljøfarlige stoffer i produkter som benyttes på sykehusene.

– Vi er glade for at testene bekrefter at leverandørene følger avtalevilkårene. Vår oppgave videre er å sikre at avtalevilkårene på dette området både følger – og utfordrer – modenheten i markedet, sier konstituert divisjonsdirektør Cathrine Fuhre, i Sykehusinnkjøps divisjon sør-øst, regionale tjenester

For mer informasjon om hvordan vi jobber aktivt med substitusjon, se Grønn kjemi.

Fakta:

Trokar med ballong.

De utvalgte produktene var infusjonsslanger for intravenøs væske, EKG-elektrode og et kirurgisk instrument som brukes under kikhullsoperasjon. Alle produktene som ble testet er i samsvar med krav som ble stilt i de respektive avtalene. Detaljert oversikt over produktene:

  •  4063000 Intrafix Safeset, 180 cm, 15µm filter, fra B. Braun Medical AS, kontrollert for DEPH og lateks
  • 4063002 Intrafix Safeset, 180 cm, 15µm filter, fra B. Braun Medical AS, kontrollert for PVC og lateks
  • 1915821 EKG-elektrode H91TSG, trykknapp voksen carbon, fra Medtronic Norge AS, kontrollert for PVC og lateks
  • C0R47 Trokar med ballong, Kii Baloon Blunt tip system 12x100mm, fra Applied Medical Distribution Europe BV, kontrollert for DEPH og lateks