Close

08/03/2018

Sykehusinnkjøp innleder samarbeid med NHO

Samarbeidet skal bidra til enda bedre anskaffelser av hotelltjenester i fremtiden.

Sykehusinnkjøp HF gjennomfører nå en nasjonal anskaffelse av hotelltjenester, på vegne av landets helseforetak. Denne anskaffelsen har gjort at Sykehusinnkjøp øker fokuset på at små og mellomstore bedrifter kan gis enda bedre muligheter til å konkurrere om kontraktene.

– Dette tar vi på alvor. Sykehusinnkjøp ønsker at flest mulige leverandører skal konkurrere om våre kontrakter. Vi er derfor glade over å kunne melde at vi nå inngår et samarbeid NHO og NHO Reiseliv, for å finne frem til bedre løsninger små og mellomstore kjeder og enkeltstående hoteller i fremtidige konkurranser, sier administrerende direktør Kjetil M. Istad i Sykehusinnkjøp HF.

I hotellanskaffelsen som nå pågår, kom det inn en bekymring fra en lokal hotellkjede. Dette genererte en del oppmerksomhet, og det kom flere signaler som Sykehusinnkjøp HF ønsker å ta med seg videre.

– Basert på mottatte tilbakemeldinger som er mottatt fra markedet, ønsker vi å se på hvordan fremtidige anskaffelser enda bedre kan ivareta små og mellomstore kjeder, og enkeltstående hoteller. Derfor ser vi frem til et godt samarbeid med NHO og NHO Reiseliv for å løse dette på en best mulig måte, sier Istad.