Close

04/01/2018

Sykehusinnkjøp medforfatter i forskningsartikkel

Asbjørn Mack i Sykehusinnkjøp har bidratt i en nylig publisert forskningsartikkel om biotilsvarende legemidler.

Forskningsartikkelen har tittelen «Policies for biosimilar uptake in Europe: An overview», og omhandler altså hvordan ulike land i Europa benytter biotilsvarende legemidler, og dermed også hvilke besparelser man gjør på legemiddelområdet.

24 land har deltatt med sine erfaringer i forskningsartikkelen, og fra Norge har Sykehusinnkjøps forhandlingsleder Asbjørn Mack i divisjon legemidler deltatt.

Forskningsartikkelen kan du lese her.

Bruker biotilsvarende i anbudsprosess

Når et legemiddel har nådd sitt patentutløp, er det lovlig å utvikle kopier. Biologiske legemidler fremstilles ved at levende celler produserer virkestoffet. Av den grunn er det ikke mulig å fremstille en helt identisk kopi, men såkalt biotilsvarende.

For at et biotilsvarende legemiddel skal bli godkjent, må produsenten dokumentere at det er sikkert å bruke, og at det har en tilsvarende effekt som det opprinnelige legemidlet.

I Norge konkurrerer biotilsvarende legemidler med originalpreparater i flere av Sykehusinnkjøp sine anbud.

Forhandlingsleder Asbjørn Mack i divisjon legemidler.

– Vi i Norge har kommet ganske langt i bruken av biotilsvarende legemidler. Dette er informasjon som er nyttig for andre land, og i artikkelen har vi delt våre erfaringer på tvers. Mange har ikke kommet like langt, og har ikke et tilsvarende system som oss for å ta i bruk biotilsvarende legemidler, sier Mack.

Bidratt med data

– Det vi har bidratt med i arbeidet med artikkelen, er data om hvordan vi har tatt i bruk biotilsvarende i Norge, hvilke biotilsvarende som finnes, hvilke regler vi har i de ulike landene for å ta biotilsvarende i bruk, hva man har man gjort for å stimulere til bruk, og innspill hvordan man kan gjøre dette fremover, sier han.

Det er første gang denne typen data er samlet på denne måten, og på tvers av så mange land.

– På denne måten kan man se forskjellene mellom alle landene som har bidratt. For eksempel kan man se på incentiver for å ta i bruk biotilsvarende, sammenligne dette med andre, og benytte internasjonale kontakter for å få ytterligere informasjon og bistand til å utvikle området hjemme, sier han.

Mack har bidratt som forfatter på forskningsartikler tidligere, både som hovedforfatter og medforfatter, nettopp på bakgrunn av hans erfaringer fra anbuds- og forhandlingsprosesser i Norge. Også de øvrige medforfatterne er kontakter fra tidligere, blant annet gjennom møter i WHO-regi.

– Norge blir også presentert for Nor-swithcstudien som ble holdt i Norge, og som mange bruker som bakgrunn for legemiddelbytte. At vi setter biotilvarende inn i anbud og konkurrerer direkte med originaler, er nyttig og viktig informasjon for andre land. Biotilsvarende er viktig for å få mer helse for pengene, sier han.