Close

29/05/2017

Uka som gikk

Les blogg fra Kjetil M. Istad.

Stor deltakelse på konferansen.

Sykehusinnkjøp HF var sist uke invitert til å delta på den årlige innkjøp- og logistikk konferansen i Helse Sør-Øst. Dette er en konferanse jeg har deltatt på siden 2006, så det var hyggelig å få muligheten til å delta selv om roller er endret for egen del. Det var Akershus universitetssykehus HF som var arrangør denne gangen, og konferansen ble avholdt i Oslo.

Administrerende direktør ved Ahus åpnet konferansen, og kunne fortelle om endringsreisen de er i på dette store og viktige sykehuset. Det var et tema som var spennende i seg selv, men kanskje ekstra spennende for oss som står midt i en egen endringsprosess. Sykehusinnkjøp HF er etablert og skal levere tjenester til sykehusene, tjenester som sykehusene selv tidligere har utført.

Virksomhetsoverdragelser er gjort for å gjøre oss i stand til dette. Da er det spennende å høre en sykehusleder vie oppmerksomhet mot dette fagfeltet, innkjøp- og logistikk, som påvirker økonomi i stor grad, men som også direkte påvirker driften av sykehuset.

Der var flere spennende innlegg i løpet av konferansen, men jeg syntes å se noen fellesnevnere. Alle var opptatt hvor viktig det er at fagdisiplinene i sykehusene og innkjøpsfunksjonen får til et godt samarbeid. Det er fagmiljøene i sykehusene som bruker de produktene det inngås avtaler på. Det var tydelig for alle på konferansen at prosessene vi gjennomfører må tilrettelegge for at de riktige varer og tjenester velges, og at de velges av fag, slik at vi får avtaler som gir kvalitet og verdi for våre fagfolk. Dette må igjen omformes til pasientens beste.

Dette klarer vi, men vi må hele tiden huske på at vi må spille hverandre gode! Det er bare i fellesskap en kan lykkes.

Stavanger kunne også by på vafler til lunsj!

I tillegg til innkjøp- og logistikkonferansen i sør-øst, hadde jeg en fin arbeidsdag i Stavanger i forrige uke. Her diskuterte direktør for forretningsutvikling, Lars-Johan Frøyland, og jeg den kommende planen for omstilling. Den er vi bedt om å levere i oktober.

Denne uka skal blant annet tilbringes i Vadsø, der vi skal ha kontaktmøte med de tillitsvalgte. Ha en god uke!