Close

03/04/2017

Uka som gikk

Europeisk samarbeid, fremtidsrettede tanker om gevinstrealisering og innovasjon, samt avslutning for en sann pionér er blant temaene i en litt forsinket blogg fra Kjetil M. Istad.

Når noen som har gjort en kjempejobb over mange år slutter og går av med pensjon, da er det naturlig å gjøre opp en status hvor en er, og hvordan man kom seg dit. Divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp (LIS) har fungert godt i mange år, og Torfinn Aanes har vært gjort en viktig jobb med å etablere LIS som en innkjøpsorganisasjon å regne med. Avtrykket er tydelig, og vi er Torfinn en stor takk skyldig!

Etter at man får summet seg etter en slik markering, så begynner tankene etter hvert å rette seg mot fremtiden. LIS er i gode hender. Bente Hayes, vår divisjonsdirektør for legemidler, har klare tanker om hvordan divisjonen skal utvikles videre, og har et godt team til å få til det. Dette teamet skal utvikles videre, og vi er allerede i gang med å få inn forsterkninger fordi innkjøp av legemidler vil vokse.

Ledergruppa samlet i Vadsø. Fra venstre: Jannicke Daae Tønjum, Silje Jakola-Fjeld, Rune Sætermo, Kjetil Istad, Cathrine Moen Fuhre, Harald Johnsen, Bente Hayes og Monica Strømmen.

På ledermøtet forrige uke tenkte vi også fremover. Vi er i ferd med å få opp et «veikart» for 2017 og inn i 2018, vi har utarbeidet et første innspill til økonomisk langtidsplan, og vi diskuterte kick-off for Sykehusinnkjøp HF, som vi vil gjennomføre i slutten av oktober. Det gleder jeg meg til!

Fremtiden var også tema når vi møtte våre kollegaer i European Health Public Procurement Alliance (EHPPA) sist uke.

Charles-Edouard Escurat og Dominique Legouge fra franske Resah,, og Alyson Brett fra NHS i England.

Våre kollegaer fra flere ulike europeiske land hadde funnet veien helt til Vadsø, og var storfornøyd med det. Vi delte erfaringer for best mulig å sette kurs videre. Offentlige anskaffelser får stadig mer fokus, og oppleves som stadig viktigere i Europa. Det offentlige bruker enorme summer på innkjøp, og det er blitt tydelig for europeiske ledere hvor viktig det er å utnytte innkjøpene på en slik måte at det gir god økonomi, kvalitet og fornying inn i det offentlige. Og – det er viktig for næringsutviklingen at det offentliges penger brukes på en måte som gir alle aktører like muligheter for å konkurrere.

Fornying, og effekter av fornying, tror jeg vil være nøkkelord for oss fremover. Vi snakker om begrep som gevinstrealisering og innovative anskaffelser. Dette er store, viktige begreper, men jeg tror vi skal være litt bevisst hvordan disse brukes inn mot spesialisthelsetjenesten. Slike begreper, brukt for ofte uten konkret innhold, kan fort virke fremmedgjørende. For meg dreier disse begrepene seg rett og slett om at vi gjennom offentlige anskaffelser har en særlig mulighet til å få nye og bedre løsninger inn i spesialisthelsetjenesten (innovative anskaffelser), og hvor vi må jobbe hardt for å få ut de positive effektene (gevinstrealisering) dette kan skape i arbeidsprosessene i våre sykehus.

Det er et viktig arbeide som vi som jobber med offentlige anskaffelser bør være stolte av å få lov å jobbe med.

Denne uken gleder jeg meg spesielt til besøk hos Helse Nord-Trøndelag, Helse Bergen og Helse Vest IKT. De har garantert mange spennende tanker om veien videre.

God uke!