Close

30/01/2017

Uka som har gått

Tankesmie, debatt og besøk fra Island i ukas blogg fra administrerende direktør Kjetil M. Istad.

Vakkert og vinterlig i Kirkenes.

Jeg startet uken i solskinnet i Vadsø. Veldig vakkert, det er sikkert. På vei sørover igjen fikk jeg merke sårbarheten ved at det er forholdsvis få fly i nord. En maskin sto stille på grunn av tekniske problemer, og da var det ikke annet å gjøre enn å sjekke inn for natten i Kirkenes. Varm tanke til de som jobber politisk for mer, og sikrere flyforbindelser i nord.

Denne uken opprettet vi vår første «tankesmie»! Representanter fra våre divisjoner som jobber med anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr møttes for å dele erfaringer og finne måter å utvikle seg. Det er positivt at ansatte begynner å snakke sammen på tvers av foretaket, det styrker oss. Ledelsen ønsker etter hvert å sette dette mer i system, men for nå er ambisjonsnivået å få læring på tvers og tenke nytt.

Jeg foreslo å kanskje invitere en poet til å bidra til å tenke kreativt, fordi jeg tror at vi nå har muligheten til å finne løsninger som ikke var der før. Men da må vi se litt utenfor vår vante sti. Det blir spennende å se hvor dette fører oss.

Bente Hayes oppsumerte høringsrunden under arrangementet torsdag.

På torsdag hadde Dagens Medisin invitert til debatt i Oslo. Sykehusinnkjøp HF deltok med en presentasjon av Sykehusinnkjøp HF, og en oppsummering av høringsinnspillene rundt muligheten for å offentliggjøre enhetspriser av Bente Hayes, vår direktør i divisjon legemidler. Sykehusinnkjøp HF ønsker å være så åpen vi kan, men der lover og regelverk setter begrensninger i forhold til for eksempel hva som omfattes av taushetsplikt, må vi forholde oss det. Både Dagens Medisin og LMI har omtalt arrangementet,

Hyggelig besøk fra Island.

Åpenhet og samarbeid er vi opptatt av, og uken ble avsluttet med å ta imot besøkende fra Island som ønsker å se hvordan vi jobber med legemiddelanskaffelser og metodevurdering i Norge. Kanskje kan vi ende opp med et samarbeid med våre venner fra vulkanøya.

Til uken gleder jeg meg til å møte ansatte i Drammen igjen og høre hvordan det har gått etter at de ble en del av Sykehusinnkjøp HF ved nyttår. Turen går så til Tromsø der vi skal ha ledermøte og motta nye ansatte derfra som blir virksomhetsoverdratt 1. februar.  Da er alle våre landsdeler godt dekket i Sykehusinnkjøp HF.

God uke!