Close

30/09/2016

Uka som har gått

Etter en uke der fellesskap og de myke verdier var i sentrum, ble denne uken en tur tilbake de vanlige arbeidsprosesser, skriver administrerende direktør Kjetil M. Istad.

To ting har stått i sentrum denne uken, og det er forberedelse av styremøte og drøftingsmøter.

Tirsdag var jeg i Bergen og traff ansatte og ledelse i Helse Vest Innkjøp HF. Vestlandsstormen traff godt, med regn som en bare kan se på de kanter, uten at noen så ut til å legge merke til det en gang. Smilende og fornøyde i regnet. Torsdag var jeg hos Sykehuspartner HF i Drammen. Der var det business as usual, med besøk av produktråd, kasser med materiell for utprøving og møterommene fulle. Det er bra at hverdagen ruller videre, og at alle innkjøpsenhetene fortsetter å levere selv om virksomhetsoverdragelse nærmer seg. Begge stedene deltok jeg på drøftinger i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen.

Det er omfattende prosesser som foregår i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Lovverket er sånn at det er avgivende virksomhet som har ansvar for disse, men jeg deltar på drøftingsmøter som representant fra Sykehusinnkjøp HF. En av arbeidsstrømmene i etableringsprosjektet har utarbeidet en håndbok for hvordan alle de avgivende virksomhetene skal håndtere virksomhetsoverdragelsen, og prosessen ser slik ut:

  • Informasjon- og drøftingsmøter med tillitsvalgte
  • Behandling av virksomhetsoverdragelse i AMU
  • Informasjon og møter med berørte medarbeidere
  • Avklaring og avtaler med den enkelte medarbeider omkring oppgjør av ferie- og avspaseringstimer
  • Brev om reservasjonsrett sendes berørte medarbeidere
  • Informasjon sendes til medarbeidere som skal overføres til Sykehusinnkjøp

Onsdag i uken som kommer er det styremøte. Der skal blant annet status og risiko fra etableringsprosjektet opp. Prosjektet har blant annet satt i gang koordineringsaktiviteter for at de regionale prosjektene som foregår skal gjennomføres så likt som mulig. Jeg anser forøvrig prosjektet til å være under god kontroll, og at etableringen av selskapet går som planlagt. Det er bra!

I styremøtet til uken er det også flere andre viktige saker som kommer opp, saker som må ligge til grunn for utvikling av ethvert foretak. Det handler om fullmakter, finansiering og budsjett. Jeg gleder meg til å komme i en god dialog med styret rundt disse sakene.

Ukene går fort, og fredagen er her allerede. Jeg ønsker alle en riktig god helg!