Close

26/11/2017

Ukene som gikk

Les ukas blogg fra administrerende direktør Kjetil M. Istad. 

Forrige uke tok styresakene til mandagens styremøte alt fokus, så det ble ingen oppdatering fra meg da.

De siste ukene i november er alltid hektisk. Det var godt med en ordentlig arbeidsøkt i Vadsø, før denne uken kjørte i gang med helseindustrikonferanse, nasjonalt direktørmøte med inspirerende tale fra helseministeren og DIFIs anskaffelseskonferanse. Fredag oppsummerte vi med ledergruppen, på et møte holdt over Skype, da novemberværet satte en stopper for lange reiser rett før helgen.

Interimstyret Anskaffelsesakademiet Bak fra venstre: Kjetil Istad, Malin Arve, Luitzen de Boer, Barbro Bottheim, Geir Arne Svenning Foran fra venstre: Marianne Breiland, Barbro Bottheim, Tanja Huse-Fagerlie, Arnhild D Gjønnes, Anita Skjøstad

Disse blir å utgjøre interimstyret til det nye anskaffelsesakademiet. Bak fra venstre: Kjetil Istad, Malin Arve, Luitzen de Boer, Barbro Bottheim, Geir Arne Svenning. Foran fra venstre: Marianne Breiland, Barbro Bottheim, Tanja Huse-Fagerlie, Arnhild D Gjønnes, Anita Skjøstad

Jeg opplever at der er store forventninger til hva offentlig innkjøp kan bidra til. Ikke bare inn i helsevesenet som vi skal støtte, men også industri og arbeidsplasser er der forventninger om skal vokse, hvis vi bruker de offentlige midlene på en hensiktsmessig måte. Innføring av nyskapende produkt og tjenester inn i helsetjenesten, ønsker man å se mer av, og små og mellomstore norske virksomheter må gis en reell mulighet til å konkurrere. Disse forventningene må vi møte. Og den kanskje viktigste måten vi i Sykehusinnkjøp kan møte de, er gjennom en kontinuerlig utvikling av de ansatte vi har i egen organisasjon. Det er de som hver dag må jobbe med disse tema, diskutere og kanskje overbevise fagmiljøer i sykehusene om at de er i trygge hender, og gjennomføre anskaffelser som beviser dette. For å bygge opp om det har vi valgt å gå inn som partnere i Anskaffelsesakademiet. Det samarbeidet gleder vi oss til!

I tillegg til å tilrettelegge for studier innenfor offentlige anskaffelser, håper jeg at en klarer å få til mer forskning rundt offentlige anskaffelser. Vi trenger med fakta på bordet i forhold til hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Forskning er i mine øyne det som skal til for å ta offentlige anskaffelser opp på det neste nivå, for å plassere det som den strategiske funksjonen som jeg er overbevist om at den er.
Til uken er det styremøte, diskusjoner rundt budsjett for neste år og oppstart av kategoristrategiarbeidet for legemidler. Uken avsluttes med møte med foretakets tillitsvalgte. Det blir en bra uke!